Global Leadership

Kandarp Bhatt

Founder & CEO

Vishal Bhatt

Co-Founder & CFO

Keyur Dave

COO

Change Leadership

Pradeep Pachanekar

UI/UX Lead

Rajnikant Limbachiya

Project Manager

Pratik Parikh

Project Manager

Akshay Shah

Associate Project Manager

Jinal Parekh

Project Leader

Dhara Maniar

Project Manager

Ankit Dobariya

Associate Project Leader

Vijay Pathak

Associate Project Leader